Θεσσαλονίκη – Νις-Βελιγράδι -Νόβι Σαντ

Θε/νικη -Νις-Βελιγράδι -Νόβι Σαντ

Κάθε Τρίτη 15:15

Κάθε Πέμπτη 19:30

Κάθε Σάββατο 15:15

**ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ  ΝΙΣ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΌ ΤΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ

** ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΑΘΜΌ ΤΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ ”KARADJORDJEVA 83” .

** ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΝΟΒΙ ΣΑΔ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΝΌΒΙ ΣΑΔ ΣΤΆΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ Νr.7.

 

 

Επιστροφή :

Νοβι Σαδ-Βελιγραδι-Νις -Θεσ/νικη

Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή ,Κυριακή  από Νόβι Σαδ 15:00;Βελιγράδι 17:30;Νις 21:00

**ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΝΟΒΙ ΣΑΔ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟΒΙ ΣΑΔ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ Νr.7

**ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ”KARADJORDJEVA 83”

**ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΝΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ”BRANKOVIC ”