Θεσσαλονίκη – Νις-Βελιγράδι -Νόβι Σαντ

Θε/νικη -Νις-Βελιγράδι -Νόβι Σαντ

Κάθε Τρίτη 15:15μμ

Κάθε Πέμπτη 20:00μμ

Κάθε Σάββατο 20:00μμ

**ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ  ΝΙΣ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΌ ΤΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ

** ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΑΘΜΌ ΤΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ ”KARADJORDJEVA 83” .

** ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΝΟΒΙ ΣΑΔ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΝΌΒΙ ΣΑΔ ΣΤΆΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ Νr.7.

 

 

Επιστροφή :

Νοβι Σαδ-Βελιγραδι-Νις -Θεσ/νικη

Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή ,Κυριακή  από Νόβι Σαδ 17:00 μμ ;Βελιγράδι 19:30 μμ ;Νις 22:30 μμ

**ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΝΟΒΙ ΣΑΔ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟΒΙ ΣΑΔ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ Νr.7

**ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ”KARADJORDJEVA 83”

**ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΝΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ”BRANKOVIC ”

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΙΣ 40,00 € Απλη Μεταβαση  – 70,00 € Μετ’επιστροφης

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 45,00 € Απλη  Μεταβαση – 80,00 € Μετ’επιστροφης

ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 60,00 €  Απλη Μεταβαση -110,00 € Με’επιστροφη