Λεωφορειακή Γραμμή Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη

ΑΘΗΝΑ – ΣΕΓΚΕΤ  – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ATHENS – SZEGED – BUDAPEST

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 π.μ.         ΠΕΜΠΤΗ 12.00 μ.μ.

DEPARTURES
EVERY TUESDAY, SATURDAY 08.00 p.m. TUESDAY 12.00 a.m.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ –  ΣΕΓΚΕΤΑΘΗΝΑ
BUDAPEST – SZEGED – ATHENS

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 π.μ.

DEPARTURES
EVERY WEDNESDAY , FRIDAY , SUNDAY 11.00 p.m.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-PRICE LIST ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΜΕΤ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
OWRT
ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ / GREECE HUNGARY80 € ή 24000 FT150 € ή 40.000 FT