Λεωφορειακή Γραμμή Ελλάδα – Σερβία

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΝΟΒΙ ΣΑΔ

ATHENS – NIS – BEOGRAD-NOVI SAD

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 π.μ.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 12.00

ΝΟΒΙ ΣΑΔ – ΒΕΛΙΓΡΑΔI – ΝΙΣ – ΑΘΗΝΑ

NOVI SAD – BEOGRAD – NIS – ATHENS

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00

DEPARTURES:

EVERY WEDNESDAY , FRIDAY , SUNDAY 15:00

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-PRICE LIST ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΜΕΤ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
OWRT
ΑΘΗΝΑ-ΝΙΣ/ATHENS-NIS55,00 €90,00 €
ΑΘΗΝΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ/ATHENS-BEOGRAD60,00 €100,00€
ΑΘΗΝΑ-ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ /ATHENS-NOVI SAD65,00 €105,00 €
ΛΑΡΙΣΑ-ΝΙΣ/ATHENS-NIS50,00 €85,00 €
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ/ATHENS-BEOGRAD55,00 €90,00 €
ΛΑΡΙΣΑ-ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ-ATHENS-NOBI SAD 60,00 €100,00 €
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΝΙΣ/THESSALONIKI-NIS45,00 €75,00 €
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ/THESSALONIKI-BEOGRAD50,00 €85,00 €
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ/THESSALONIKI-NOVI SAD55,00 €90,00 €